Тийм
Үгүй

Санал, хүсэлт хүлээн авах

Таны санал, хүсэлтийг дуудлага, мессеж, чат зэрэг нийт 12 төрлөөр хүлээн авч байна.

Утас

11-11 дугаарт холбогдох

Факс

Вэб чат

11-11.mn хуудсаар дамжуулан холбогдох

Вэб хуудас

11-11.mn хуудсаар зочлох

Мессеж

Facebook

Фэйсбүүк хуудсаар хандах

Дуут шуудан

11-11 дугаарт холбогдон дуут шуудан илгээх

APP

AppStore, GooglePlay-аас татаж авах

И-мэйл

1111@gov.mn

Twitter

1111тuv

Киоск

Заагдсан байршлын киоскт очих

Биечлэн

ИОНХТ-д биеэр ирэх

Статистик

2020 оны 3-р улирлын байдлаар нийт санал, Хүсэлт бүртгэгдсэн байна

Хэлэлцүүлэг

Талархал